Історія

З ІХ ст. по 1917 р. - Від княжої дружини до Всеросійської надзвичайної комісії
З 1918 р. до 1941р. - Історія внутрішніх військ у період до 1941 року
З 1941 р. по 1986 р. - Внутрішні війська МВС СРСР
З 1991 р. - Внутрішні війська МВС незалежної України

ХРОНІКА НАЙВАЖЛИВІШИХ ПОДІЙ В ІСТОРІЇ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ

Історія внутрішніх військ – невід’ємна складова частина загальної історії, правоохоронної системи держав і державних утворень різного типу, що існували в той час чи інший історичний період, зокрема на теренах України.

Княжа дружина (ІХ – ХV ст.)

Зародження та розвиток військ правопорядку на території України розпочалося з давніх часів, коли ще княжа дружина виконувала не лише зовнішні функції (охорона прикордонних земель), але й внутрішні. Обов’язки, подібні до обов’язків і задач сучасних внутрішніх військ, виконували княжі дружинники, драгуни, стрільці, одне із завдань яких було – стеження за порядком у містах; нагляд за дотриманням законів; припинення бунтів; територіальна оборона; охорона та супроводження послів іноземних держав.

Козацтво. Реєстрове козацтво ( XVI – XVIII ст.)

Їхні традиції гідно продовжили козаки, які боролися за створення вільної незалежної української держави. Окремо від січових козаків було створено реєстрове козацтво. Створюючи свої структури відповідно до територіальних одиниць вони виконували в них правозахисні функції: забезпечення порядку та правил поведінки на території Січі; охорона послів, торговців іноземних держав; підтримання порядку, територіальна оборона шляхів. Козаки організовувалися в десятки, сотні та полки, які спочатку називалися за іменами їхніх керманичів. Залежно від розквартирування полки йменувалися за назвою найбільшого міста. Очолював реєстрове військо та судову владу в ньому гетьман.

Внутрішня сторожа

1811 р.

16 січня. Указом імператора Олександра І приписано привести у відповідний стан охоронні формування, передавши у військове відомство місцеві губернські команди, які раніше підпорядковувалися цивільному начальству.

27 березня. Указ імператора Олександра І „Об устройстве губернских рот и ... команд” поклав початок формування перших підрозділів внутрішньої сторожі.

3 липня. Імператор Олександр І затвердив „Положение для внутренней стражи”, яким, окрім загальних військових обов’язків, на неї покладалися: придушення заколотів і повстань; ліквідація бандитських угруповань; вартова, конвойна служба; охорона громадського порядку на ярмарках, народних гуляннях, під час стихійних лих та інші завдання.

1816 р.

7 лютого. Батальйони і бригади внутрішньої сторожі зведено в Окремий корпус внутрішньої сторожі. На європейській території Росії, до якої входила й Україна, було сформовано 8 (з 1818 р. – 12) округів внутрішньої сторожі.

Україна в складі Австро-Угорщини

За часів Австро-Угорської імперії власне військово-правоохоронне формування було створено із мешканців Галичини, Буковини, Закарпаття. Під натиском революційних подій 1848 року цісар Фердинанд дав дозвіл створювати на території імперії так звані НАЦІОНАЛЬНІ ГВАРДІЇ, що за урядовим статутом мали бути – „Обороною Конституційного монарха, запорукою Конституції та законів”.Підрозділи дислокувалися в населених пунктах, де переважало українське населення в містах: Стрий, Жовква, Бережани, Тернопіль, Яворів. Майже всі ці гвардії зустріли перепони з боку урядових кіл, тому не розвинули широкої діяльності.

Місцеві війська

1864 р.

6 серпня. Скасовано штаб Окремого корпусу внутрішньої сторожі. Бригади внутрішньої сторожі у військових округа переформовано в бригади місцевих військ з покладанням на них попередніх завдань.

Конвойна сторожа 1886–1917 рр.

1886 р. 20 січня. На базі конвойних команд сформовано конвойну сторожу у складі 532 команд. Вона, як і раніше, входила до складу місцевих військ.

1911 р. 27 березня. На відзнаку 100-річчя конвойної сторожі та місцевих військ установлено знак „100 лет конвойной стражи”. Для офіцерів – срібний, оксидований, нижчим чинам – із білого металу.

1917 р. 7 грудня 1917 р. Рада Народних Комісарів прийняла рішення про створення Всеросійської надзвичайної комісії (ВНК).

Повернутися ↑

Бойовий загін ВНК. Реорганізація конвойної сторожі. Всеукраїнська надзвичайна комісія.

1918 р.

Січень – березень 1918 р. Створені перші збройні загони при ВНК і надзвичайних комісіях на місцях.

18 березня. Об’єднання загонів місцевих НК в Бойовий загін ВНК.

20 квітня. Наказом Народного Комісаріату з військових справ конвойна сторожа, яка існувала раніше, реорганізована на нових принципах. Для керівництва нею заснована Головна інспекція конвойної сторожі при Наркоматі юстиції РСФСР. 13 червня. Рішенням ВНК усі загони, яки перебували при НК у центрі й на місцях, були об’єднані в Корпус військ ВНК на чолі зі штабом. 3 грудня 1918 р. З установленням Радянської влади в Україні, як і Росії, були створені органи її захисту - Всеукраїнська Надзвичайна комісія (ВУНК).

Корпус військ ВУНК. Внутрішня охорона республіки – ВОХР

1919 р.

Січень. Створення Особливого корпусу військ ВУНК. (Першим командиром було призначено Ф.Г. Ніколаєнка).

Травень. Прийнято постанову „О войсках вспомогательного назначения”. Створено війська внутрішньої охорони Республіки (ВОХР), до складу яких увійшли всі війська допоміжного призначення, що були раніше в розпорядженні господарських відомств – (Наркомпрод, Головвода, Головнафта, Головцукор) та інших. Штаб військ ВНК перейменовано у штаб військ ВОХР, а в червні – у Головне управління військ ВОХР. Створено сектори ВОХР: Московський, Курський, Петроградський, Східний, Київський (30 червня).

Війська внутрішньої служби – ВНУС

1920 р.

Лютий - червень. В Україні створено перші конвойні команди – Київська Харківська, Одеська. Пізніше було створено інші частини конвойних військ. 1 вересня. За постановою Ради Праці й Оборони проведено реорганізацію військ ВОХР, які стали називатися військами внутрішньої служби Республіки (ВНУС). До цього охоронні формування перебували у складі трьох відомств – вартової частини Всеросійського Головного штабу, Наркомату юстиції і частини ВОХР – НКВС.

Війська ВНК

1921 р. 19 січня. Постановою РПО всі частини і загони ВНК зведено в особливий вид військ – війська ВНК.

Державне політичне управління (ДПУ) при НКВС РСФСР. Корпус конвойної сторожі України

1922 р.

6 лютого. Скасовано ВНК і створено Державне Політичне Управління (ДПУ) при НКВС РСФСР. 22 березня. Постановою ВУЦВК ВУНК було перетворено на ДПУ. Війська ВНК реорганізовані у війська ДПУ. Жовтень. Конвойні частини і підрозділи в Україні об’єднано в Корпус конвойної сторожі України.

Об’єднане державне політичне управління – ОДПУ

1923 р. 15 листопада. Постанова про реорганізацію ДПУ в Об’єднане державне політичне управління (ОДПУ).

1927 р. 14 липня. Постановою РНК СРСР охорону промислових підприємств, що мали оборонне значення, покладено на внутрішні війська.

1931 р. 4 грудня. Охорону та оборону залізничних об’єктів покладено на внутрішні війська.

Війська прикордонної та внутрішньої охорони НКВС

1934 р. 10 липня. Постановою ЦВК СРСР створено загальносоюзний Народний комісаріат внутрішніх справ (НКВС). Війська ОДПУ перейменовано в прикордонну та внутрішню охорону НКВС СРСР.

1939 р.

8 березня. Головне управління прикордонних та внутрішніх військ було розділено на шість Головних управлінь у складі НКВС СРСР: Головне управління прикордонних військ; Головне управління з охорони залізничних споруд; Головне управління з охорони особливо важливих підприємств промисловості; Головне управління конвойних військ; Головне управління військового забезпечення; Головне військово-будівельне управління.

01 вересня. Прийнято закон „Про загальний військовий обов’язок”. У законі передбачено, що внутрішні війська є складовою частиною Збройних Сил СРСР.

Повернутися ↑

1941 р.

4 березня. Створено управління оперативних військ НКВС СРСР.

22 червня. З перших днів Великої Вітчизняної війни прикордонні та внутрішні війська НКВС брали участь в боях.

Частини внутрішніх військ охороняли тил діючої армії. Виконували завдання: вели боротьбу з авіадесантами і ДРГ противника; несли гарнізонну службу з охорони громадського порядку; охороняли важливі державні об’єкти та майно; охороняли залізничні комунікації та супроводжували ешелони з вантажами до фронту; конвоювали та охороняли військовополонених та інше.

1942 р. Січень. Управління оперативних військ переформовано в Управління внутрішніх військ.

Внутрішні війська НКВС Українського округу

1943 р. 13 лютого. Сформовано Управління внутрішніх військ Українського округу.

1946 р.

20 квітня. На внутрішні війська покладено охорону науково-дослідних інститутів і лабораторій оборонного значення.

27 квітня. Сформовано 5 комендатур з охорони особливо-важливих підприємств промисловості.

Внутрішні війська МВС СРСР

1953 р.

10 березня. Прийнято рішення про об’єднання МДБ СРСР і МВС СРСР в одне міністерство МВС СРСР.

11 квітня. Управління внутрішніх військ Українського округу перетворено в Управління внутрішніх військ МВС України.

Внутрішні війська МВС УРСР

1960 р. 13 січня. Скасовано МВС СРСР. Його функції передано МВС союзних республік. Частини внутрішніх військ перейшли в їх підпорядкування.

Внутрішні війська ВіКО МОГП УРСР

1962 р. Серпень. Функції МВС УРСР передано міністерству охорони громадського порядку (МОГП) УРСР.

1966 р. 23 липня. У складі внутрішніх військ сформовано спеціальні моторизовані частини міліції (СМЧМ) для надання допомоги органам міліції в охороні громадського порядку.

Внутрішні війська МВС СРСР

1968 р. 25 листопада. Міністерство охорони громадського порядку перейменовано у МВС СРСР.

Внутрішні війська МВС СРСР ПО Українській РСР та Молдавській РСР

1969 р.

1979 р. 10 липня. Постановою Ради міністрів СРСР охорону Чорнобильської АЕС покладено на внутрішні війська. Пізніше ВВ прийняли під охорону й інші АЕС України.

1986 р. 26 квітня. Частини внутрішніх військ України у числі перших прибули в зону аварії на ЧАЕС, і приступили до ліквідації наслідків трагедії.

Повернутися ↑

Внутрішні війська МВС незалежної України

1991 р.

20 грудня. Указ Верховної Ради України „Про підпорядкування Україні внутрішніх військ, дислокованих на її території”. 4 грудня. В підпорядкування командувача Національної гвардії України передано в повному складі з озброєнням і технікою оперативні військові частини та спеціальні моторизовані частини міліції внутрішніх військ.

Війська внутрішньої та конвойної охорони МВС України

1992 р.

5 січня. У складі МВС України створено Головне управління внутрішньої та конвойної охорони.

26 березня. Верховна Рада України прийняла закон „Про війська внутрішньої та конвойної охорони МВС України”.

З весни 1994 року у складі ВВ та КО МВС України створено військові частини спеціального призначення для швидкого реагування при надзвичайних обставинах.

Внутрішні війська МВС України

1995 р. 31 жовтня. Військам було повернено історичну назву „Внутрішні війська МВС України”.

1996 р.

26 березня. Вийшов Указ Президента України „Про День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України”.

18 квітня. Видано Постанову Кабінету міністрів України „Про охорону та оборону особливо важливих об’єктів державної власності” ВВ МВС України.

1997 р. 30 травня. Створено Військову раду ВВ МВС України.

1999 р.

15 березня. У складі столичної СМВЧМ створено окрему роту Почесної варти, з часом – спеціальний батальйон Почесної варти.

17 грудня. Указ Президента України „Про передачу підрозділів Національної гвардії України до складу інших військових формувань”. Внутрішні війська прийняли до свого складу більшість з’єднань, частин та установ розформованої НГУ.

2000 р.

З серпня. ВВ МВС України брали участь у міжнародній миротворчій діяльності держави в складі Спеціального миротворчого підрозділу МВС України місії ООН у Косово (до 16.12.2008 р.).

6 листопада. Наказом міністра МВС України введено в дію „Положення про територіальне командування”.

21 грудня. На внутрішні війська покладено охорону дипломатичних і консульських представництв іноземних держав в Україні.

2002 р.

28 січня. Указом Президента України „Про символіку внутрішніх військ МВС України” засновано емблему та Прапор внутрішніх військ.

2004 р.

14 квітня. Наказом командувача ВВ МВС України затверджено „Положення про задачу кваліфікаційних іспитів з професійної підготовки особовим складом підрозділів спеціального призначення та порядок вручення і носіння Крапового берета у внутрішніх військах МВС України”.

2007 р.

6 червня. Указом Президента України визначено, що органом військового управління внутрішніх військ є Головне управління ВВ МВС України.

Повернутися ↑
 
 
наверх